Magyar Tudástár
Fehér Sólyom István
 
Legújabb információk
 
Ajánlat I.
 
Mátyás
 
Ajánlat II.
 
Magyar zászló
 
Magyar címer
 
Kortárs alkotók
 
Ajánlat III.
 
Számláló
Indulás: 2007-07-20
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 
Ajánlat IV.
 
A strassbourgi ítélet
 
Játék
 
Hasznos linkek:
 
Nemzeti Hírháló Tv
 
Nemzeti vádirat

TUDJUK TUDJÁK ZSAROLNAK! (Nemzeti vádirat)
Valótlan valóság megkérdezése az, hogyan lehetséges e gaztett, hogy talán mindenki tudja, mégis valótlansággal, a valóságban minket, egyedül minket ártatlanul, zsarolhatnak és zsarolnak. Miféle ördögi cselvetés munkája, varázseszköz, amely eltompítja elméinket, hogy elsöprő válasz nélkül hagyjuk, tűrjük, a reánk rakott erkölcstelen
valótlanságot, a lehetetlent.
Varázsszavak! Antiszemitizmus Rasszizmus Holokauszt.

Tévedés nélkül elmondhatjuk, a mai érdekvilágunkban, semmi nem történhet, mint ahogy soha nem történt semmi, ok és cél nélkül. Tervezett cselszövés szító gyűlölete burjánzik, végrehajtatva a vazullusi hűséggel. A hurkot számunkra, a célnemzet nyakára készítették. A magyarság ellen alkalmazott, cselszövés alapján uszítanak, ha magyart ölhet a gyilok. (Azonban csak ma!) Mert időzíthető és bármikor, a szomszédokra is alkalmazható, ha nem lesznek jó fiuk, a gazul szerzett zsákmány elveszhet. Így tudatlanul könnyen ellenünk sorakoztatják, ha szükséges, a vérszemet kapott félrevezetetteket, az úgynevezett nemzetközi segítséggel.

Magyarország feldarabolását, a magyarság történelmének meghamisítását, az elcsatolt területein az őshonos magyarságának állandósított kínzását, irtását, a meghagyott csonkaország kifosztását, a nemzet mindennapos gyalázását, a büntethetetlen sértegetést, napról napra alkalmazzák. Ősi létünk, kultúránk letagadtatásával, a területen valós jelenlétünk megcsonkításával rövidítették ősi jogainkat, amíg másoknak őstörténelmet gyártottak, lehetetlen alappal, azaz hamisítvánnyal. Terror, megalázás, nyomor az osztályrésze a magyarnak. Kisemmizve, megszégyenítve, rabigában él a kárpátmedencében. Amikor felszisszen fájdalmában, haláltusájában szót emel, tiltakozik a kiirtás ellen, akkor arablók, rabtartók élcsapata azonnal különböző hazai fórumokon, nemzetközi síkon kiabálják, kiabáltatják. Bűnös a Magyar! büntetést érdemel! Üvölti az elnyomó nemzetgyalázó sajtó, rádió, az idegenek és hazaárulók közreműködésével irányított állami gépezet.
A magyarság vagyonát elrabolók, a Magyarhont elsajátítók, hamisan magyarkodó, magyart gyilkolók, azonnal antiszemitizmussal, rasszizmussal, a holokauszt váddal megbénítva, pénzügyileg is zsarolják a nemzetet, aki teljes megsemmisítésének az utolsó megállóján áll a magyargolgotán. Erkölcstelenül, minden szinten legyen történelmi, politikai, gazdasági vagy egyházvezető egyéniségek közül, a legfelsőbb szinttől, a nemzetek szintjéig, üzleti áruként adják - veszik, kezelik, befolyásolják, formálják a lelkületet. Elhomályosítva bilincsbe rakva az ítélőképességet, a Krisztusi fenséges, megváltószellem elárulásával.

A történelmünkre rakott homálybüntetéssel, a világos látásától, egyéniségétől anyagi javaitól, lelkülete eredetiségétől megfosztva, hamisvádakkal szégyenfoltokkal tűzdelve, így erkölcsileg is romlásba hajszolva.
A megrágalmazott, megalázott nyomorba döntött Magyarhon gyermekeinek, a nagy többségnek a mesterségesen előidézett reánk kényszerített mindennapos nyomor gondjaival kell szembenézni. Figyelmét teljesen eltereli, leköti e tény és a belőle eredő, csak a mának élő könnyelműség. Észre sem veszi, mert nem ér rá, vagy már nem képes észrevenni, hogy hamis alapon álló következménnyel áll szemben.
Ennek orvoslása az indító ok és cél, valamint a szükségszerű összekötő folyamat pontos megismerésével, erélyes, erényes nemzeti öntudattal összetartással, igazmondással, nem elhallgatással vagy féligazsággal, de emelt fővel, nyílt lelkülettel, a teljes igazság elmondásával kell színre lépni a reálpolitika ingoványából, ezzel az igazmondással valósítható meg a bűnözők eltávolítása. Legyen elsősorban nemzeti majd nemzetközi szinten

NEMZETI KÖTELESSÉGÜK AZ IGAZSÁG BIZONYÍTÁSA!
Bizonyítani kell: ki lehet Vádló és ki a Vádlott. Tudni kell: amíg a ködbilincsben is küszködűnk, addig értelmetlenül védekezünk. Minden bűnszövetkezet következmény nélkül zsarolhat, zsarol, a világ nemzeteit is félrevezetve.
A szégyenletes megalázottságból, kiszolgáltatottságból, az elvitathatatlan Istenadta léthez való joggal, az igazság teljes feltárásával kell válaszolni, az életünkre törőknek.

HOGYAN MIKÉNT?
Meggyőződésem, hogy a rejtjeles szimbólumok felismerése, megfejtése és ezekből adódó elkötelező magatartás, a legelső feladat. Az iratban előforduló szimbólumok rejtjelek feltárása alkalomadtán magyarázva, jelentésük behelyettesítve VARÁZSSZAVAK
A mai világ gazdaságát irányító és termelő erők egymáshoz való viszonya ismeretében az antiszemita szóerőszak, fegyverhasználat alkalmazása valaki által, bárki vagy bárkik legyenek azok, a magyarságra alkalmazva értelmetlen, nevetséges, mert lehetetlen. Alattomos, gyalázatos, erőszakos orvtámadás a nemzetünkre. Elfogadni, elhinni azt, szégyen és bűn!
Feltételezem, hogy világos félreérthetetlen az alábbi kérdés válasz magyarázat:
Kik a szemiták? A tanító történészek szerint Szem utódai. Kik ők? Kb. 300millió arab, 15millió zsidó.
Tisztességes, értelmes, emberfia, nemzet ne merészeljen minket antiszemitának gúnyolni, bélyegezni. Nekünk a 300 millió arabbal, embertestvérünkkel, nincsen problémánk.
Ők nem törtek az életünkre, nem is fosztottak ki bennünket. Viszont többségüknek, főleg a népnek annál
több baja van a zsidókkal talán, a vezetőséggel. Magyarhonban élő zsidók közül egy bizonyos % erőszakosan, terrorral élősködik a nemzeten, de a többiek nagy része is haszonélvező. A megnevezett pontatlan %, arányhoz tartozók, maguk vagy a cselédjeikkel végrehajtatva a nagyvilágban élő látható vagy láthatatlan pártfogóik védnökségében zsarolják, büntetlenül rabolják, irtják a magyart. A bölcs haszonélvezők hallgatnak.

Az arabembereknek, népeknek is nyilatkozni kellene! Tudomásul venni, hogy őket is hamiskodva, kihasználva, nevetségessé teszik. Nevükben cselekednek szemfényvesztéssel, ennek az előnyeit is hasznosítva ellenünk, őket pedig közvetetten gyengítve, rejtett testvérként kezelve, szájukban tömik a szót mondva, hogy
ellenségeinknek tekintjük őket. Így a mindenáron legyőzendő magyarok felett sikeresebben babért aratgatnak.
Ideje, hogy elvegyék tőlük ezt a piszkos és veszélyes fegyvert, mert 20x nagyobb a zsarolás szemfényvesztő hatása. Nevén kell szólítani a gyereket. A cionista zsidóvezetők minket, magyarokat, gyűlölnek. Elsősorban történelmi tényekből kifolyólag ezért kívánják kárörvendően látni vesztünk, ezért törtek az életünkre. Amiért védekezni merészelünk, ezért vagyunk számukra antiszemiták? Igen! Ha ők minket utálnak, jogunk van nem szeretni őket, helyesen mondva lehetünk zsidóellenesek, amikor magyargyűlöletükben, halálunkkal kívánják hazánkat.
(Azonban ép ésszel antiszemiták nem.) Miért szeretnénk őket, naponta bizonyítják, hogy magyarellenesek.

MI A HAZÁNKBAN VAGYUNK!
Mégis a saját hazánkban rajtunk élősködnek a hatalom, erőszak alkalmazásával kegyetlenkedik, az élet, halál ura, ez a maroknyi kisebbség, a betolakodott és nyakunkra ült, ültetett hálátlan idegen.

REJTJELMAGYARÁZAT: 1) Antiszemitizmus
Az említett szó, használata, a fentebb elmondottak alapján világos, hogy a magyarságra vonatkoztatva, hamiskodó rágalom, mert lehetetlen. Pontos céllal, tudományosan tervezett, kivitelezett.
Ok és Okozat alapon. Alattomos, de sikeres fegyverhasználat, amely bénító hatású a célzottra és védekezésre kényszeríti. Tudni kell, amikor ellenünk kiabálják, alkalmazzák a varázsszót, a lehetetlent, a hazugságot, akkor a vádlók, vádlottakká válnak, válhatnak, ha akarjuk. Ennek alapján az általuk reánk alkalmazott, Antiszemita szókifejezés, zsaroló alattomos fegyver, a használóra vonatkozó visszaszálló bumeráng az esetünkben.
A magyarságot vádolják, zsarolják olyan bűnnel, amelynek ők az elkövetői Magyarhonban, a szállást adó gazdával szemben. Általuk ránk vonatkoztatott antiszemita szó használatának, a magyarságot érintő jelentése,
helyes értelmezése:
Részükről, Számunkra: Magyarellenesség világos kifejezése. (Anti - Magyar-izmus) Magyargyűlölet.
Tehát felcserélték a Vádló - Vádlott. (Kártokozó - Kárvallott) jogügyi helyzeteket.


REJTJELMAGYARÁZAT: 2) Rasszizmus
Ugyan abban a Vádló,Vádlott helyzetét ismertető eljárásban, olyan végkövetkeztetést érdemel mint a rejtjelmagyarázat: 1)
Esetükben reánk alkalmazva, részükről teljesen mindegy melyiket választják, inkább divat kérdése. Melyik mikor célszerűbb. Például, ha cigányokat ellenünk lázítják, közösen hadakoznak ellenünk, akkor ez utóbbi a hatásosabb.
Aljasság, hogy megtörténhet ilyen a saját hazánkban, vérlázító!
Bizonyításként, félreérthetetlenül kell megmondani, megmagyarázni, hogy Rasszisták sem voltunk, ma sem vagyunk, de megköveteljük, a nemzethez tartozás, a hűség kifejezését betartását félremagyarázhatatlanul.
A lerombolt országunk felépítésében a tisztességes munkával való részvételt. Zsarolókra, ingyenélőkre nincsen szükség. Még annyit, ha rasszisták lettünk volna, akkor igen kevesen lennének ma idegenek a hazánkban és nem vádolna, zsarolna, élősködne rajtunk senki.

Elődeik nyíltan vagy a vezérlő háttérhatalmak vezetőinek az indítványára, támogatásával, a trónörökös szomszédoknak keretezett, változtatható időtartalommal, valótlan őstörténelmet engedtek, gyárthattak.
A magyarságét meghamisítatták az ősi múlt eredetének letagadtatásával, megfiatalítatták, történelmünket meghamisítva átírták, vagy kitaláltak valamit a szomszédok javára és ami kárunkra.
Ezt a pókháló történelmet, komoly őszi szél fogja megsemmisíteni. Kár, hogy elvakultan nem akarják felismerni a valóságot. A felbujtók, a Magyarholokauszt megtervezői, fiaik, unokáik, pedig, a volt vörös kommunista gyilkosok vagy bérencek utódaiból átvedlett, a nemzetvagyonát elsajátító milliárdosok, a globalizációst játszó mai urak, a magyarságra törők, a magyarholokauszt végrehajtói, haszonélvezői mind felelősek.
( A Magyarelem számbeli vesztességét, a néprajzkutatóknak nemzeti kötelessége, bizonyítva közétenni.)

A Magyarnemzet és földrajzi egysége ellen elkövetett nemzetközi bűnözést nem nézhetjük tovább tétlenül. Orvoslást kérünk, teljes joggal követelünk. Erről soha le nem mondhatunk, le nem mondunk.
Értelmetlen a megalázó könyörgés, a végtelenbe fulladt litánia. Mi nem vagyunk bűnözők, sem bűnösök. Vádlóink az életünkre törők, a bűnözők, a bűnösök. Lássuk! Amikor Isten nevében is ördögök forgatják ellenünk a kardot, hogyan cselekedhetünk? Az igazság elmondásával, az elrabolt jogaink, elorozott vagyonunk, visszakövetelésével, önrendelkezésünk megvalósításával, amely ma számunkra a legnagyobb erény!
A Krisztusi megváltás alapon, csak így lehet, lesz győzelmünk a sátán felett.

Nézzük, tárgyaljuk, bizonyítsunk alapozottan, megbízhatóan, ellenőrizhetően az ellenünk felhozott holokauszt vádakra azzal ami a valóság, hogy többé soha, ne zsarolhassanak minket, sem testben, sem lélekben. Élnek még a sorainkban jócskán olyan becsületes igaz magyarok, akik 1942, 1943, 1944, 1945-ben legalább, 9 éves, vagy ennél idősebbek voltak. Állíthatom, hogy egy öt éves falusi gyermek jól ismerheti pl. 1000. Fős lélekszámú község apraját, nagyját személyesen, azt is tudta pontosan, ki melyik egyházhoz, felekezethez tartozik, mert ez a tény, már egy kicsit szétválasztotta a magyart. Ez a helyzetismeret városi körzetenként is megvalósítható.
Közösségi JEGYZŐ hivatalok iratai, Telekkönyvi iratok, (Tanácsházak) (Plébániák) (Temetők) is lehetnek források, nehogy az előzetes halottak véletlenül, újra a halott számvetésbe kerüljenek.

Állítasson össze, egy országos, hivatalosan nyilvántartott lista az elhurcolt zsidócsaládok egyének számáról. Név és lakóhely címlistával ellátva, az ott tartózkodási idő jelölésével.
Az illetékes családhoz tartozó személyek számáról:
Valamint, a külön élő személyek számáról:
A meghurcolt személyekből a visszatértek számáról, az 1945 évben:
A vissza térés helyett más országokba vándorló személyek számáról:
A vissza nem tért személyek számáról:
Úgy látom, hogy ennél tisztességesebb megoldás nem lehet. Aki ezt ellenzi az becstelen. Magyarnemzetünk nem vádolható az 1944, háborús évében, a közigazgatásán kívül álló, vagyis elcsatolt területein történt esetekben a zsidók megpróbáltatásaiért, deportálásáért.
Meghatározni pontosan a nemzet részéről, a zsidóságnak kifizetett kártérítés összegét, beleszámítva a közvetett szolgáltatások értékét is, az elszámolási időpontig:

BIZONYÍTOTT TÖRTÉNELEM
Nemzetünket, kormányainkat (elnyomás kényszerítette) vagy akarata és érdekei ellenére erőszakos zsarolással hajtották úgy az első, mint a második világháborúba. Felelősek a megerőszakolók, a magyarországi zsidóság deportálásáért és következményeiért. Magyarországot külföldi erőszak sodorta, a nemzetközi vágóhídra. Példák: (1848 győztes szabadságharc az Osztrák- Habsburg elnyomás ellen, amelyet az Orosz Cári hadsereg győzött le. Miért kellett ez? mert nem voltunk szabadok, szabadságra vágytunk, de nekünk csak az Isten lesz a segítségünk, ha megérdemeljük.)

Első világháború: Ausztria- Habsburgok erőszakoltak a Monarchia nevében. Az íróasztalnál elveszített világháború álcázott érdek következménye a reánk omlasztott Trianon katasztrófa. Mindenki tudja, hogy a győztesek tollával írják a történelmet. Mégis, ha minden áron bűnbakot kerestek, akkor az Osztrák- Habsburg uralkodást szabadott, kellett volna megcélozni, de nem ez történt. Ellenkezőleg, megkapták Nyugatmagyarországot. (a mai Burgelandot.) Előfordulhat, hogy nem alapnélküli az a feltételezés, hogy az említett család egy fontos láncszem, aki tudatosan közreműködött, a magyarvesztés előkészítői közé tartozott, tartozhat ma is, mert ténykedésük arra utal. ( Az 1919- es Tanácsköztársaság rémuralomból a felszabadítás engedélye egy kicsit érdekes, vagy érthetetlen módon történt Talán a szakácsok maguk is megijedtek az eredménytől? Vagy feltételhez szabott, ideiglenes jutalom, a Trianoni parancsaláírásért?)

A második világháború: Németország- Ausztria - Hitler erőszaka, a Birodalom nevében. A második világháború ideje alatt, 1944-03-19. napjától 1944-10-15, napjáig a szófogadatlanságunkért kaptunk (7)héthónapig tartó németmegszállást. Ezután is úgy kellett történni az irányítás, ahogy azt Edmund Veesenmayer birodalmi biztos akarta és ez állandósult egészen a Szovjet megszállásig. Következésképen a Magyarnemzet és kormányai nem vádolhatók, holokauszt bűnözéssel. Ellenben mi vádolhatjuk és vádoljuk a MAGYARHOLOKAUSZT előkészítőit és végrehajtóit. Tegyük fel magunknak a kérdést mi történhetett volna ha a nemzet ellenáll a német megszállásnak? Ha folytatódik az ellenállás, jöttek volna nagy lendülettel, segíteni az oroszoknak jó szimattal, románok, csehek, tótok, szerbek stb. a felszabadításunk nevében. Az ellenünk félrevezetéssel fellázított, tájékoztatott világ, 1945, a háború befejezése után, a háttérhatalmak vezetői parancsára egy lépést sem tett volna a létjogunkért, az igazságért, mint ahogy ma sem tesz. Ellenünk, egyedül ellenünk történt minden a kárpátmedencében. Láthatjuk ha jól megnézzük a közelmúltat irányító minden népet félrevezető ördögi cselszövést, bűnszövetkezeti hatalmat amely szerint bárki másnak minden bűne feloldozható, ha a gaztett minket sújt. Ma világos, akármilyen más sakkhúzás is lehetséges lett volna és teljes bűnfeloldozással, ha megsemmisítésünket hatásosabban szolgálja.
Ma hazánk a térképen nem lenne. Azonban lehetséges, hogy a cinkos szomszédoknak is lógna az óra, mert a valós tulajdonjog hiányában ma, az egész kárpátmedence térségen a hatágú, csillagos zászló loboghatna.
Kik ezek a nemzetközi cionista bűnözők és a hálójukba rántott rövidlátó szomszédok vezetői, akik az életünkre törtek törnek, milyen jogon? Nem látják, vagy nem akarják látni az ellenünk elkövetett erkölcstelenséget? Akkor legalább lássák a saját vesztüket!

A zsidóság nevében szónokló, pöffeszkedő ügynökök hagyjanak fent a magyarság üldözésével.
A MAGYARHOLOKAUST megtervezéséért, végrehajtásáért, mint minden tettért felelni kell. Közeledik az elszámolás időpontja. Világunk a korszakváltás küszöbére lépett, amely egy gyökeres változást jelez, mindannyiunk számára, amely ellen józanésszel tenni, sokat nem lehet. Az emberiség ébredése, és a természeti erők is visszaütnek az emberiség megrontói megnyomorítói által előidézett gaztettekre.
"Vagy talán világháborút tetszenek csinálni?" Abban mind elpusztulunk, amiért az életet, életünket pokollá tették azt nem érdemlik meg, nem maradnak élve.

REJTJELMAGYARÁZAT: 3) Holokauszt
Feltételezhetően egy nemzet nem vállalt volna, nem is vállalt, nálunknál több áldozatot a zsidóság megmentéséért
(Főleg nem azok az aljasul felbujtott, talán félrevezetett, de helyzetet kihasználó, rövidlátó éhes szomszédok.) Azokban a zavaros időkben, a Németvezetőség mondta meg, adta a parancsot, hogy mit kell csinálni.
Ezt a valóságot a zsidóságnak is tudni kell és tudja is. Akkor már valós végrehajtó hatalommal rendelkező Magyarkormány nem létezett. Ezekre a megállapításokra, történelmi tényekre alapozva:
Vádló - Vádlott, jog viszonya: ugyanúgy értelmezendő, minta Rejtjelmagyarázat:1)
Hazánkban az erőszakosan betolakodók, általuk betelepített idegenek, nemzeti vagyonunk elsajátítása, elherdálása, idegenek kezére játszása, világosan mutatja:
Életünkre törtek. Itt az idő, most vagy soha. Cselekedni kell! Vagy gyáván eltűnni!

1944 évében a magyar közigazgatás területén élő zsidóság ellenőrizetten bizonyított lélekszámú elhurcolásáért, az egy főre megállapított általunk már kifizetett kártérítési összeget, visszafizetésre kell ajánlani a magyar államkasszába. Kérni, Angela Merkel Német kancellárasszonytól, ha helyesebbnek látja, osztozkodjon az Osztrák kollégájával.
A túlfizetések összegét kamataival visszafizetetni a Magyar államkasszába, a jogtalan haszonélvezőkkel.

Nemzeti vagyonunk elherdálóit, mindazokat, akik a magyarság léte ellen törtek, a magyarholokauszt megtervezői, végrehajtói felett, "Magyar és Nemzetközi törvényszék ítélkezzen." A bűnözők, bűnösök teljes kártalanítással adózzanak a károsult nemzetnek.
Befejezésül: ki az én barátom?
Minden jóravaló ember, nemzet, aki az igazságot óhajtja, erkölcstudat alapon, jó lelkülettel viselkedik saját magával, embertársaival szemben. Más szóval, nem ellenségem.

VÉGKÖVETKEZTETÉS
MAGYAR HOLOKAUST
Előkészítésének, végrehajthatóságának, végrehajtásának alapelemei:
A kikapcsolt ismeretlenné tett, egyszóval eltűntetett lelkiismeret.
Ára a mosdatlan lelkület.
Ára az erkölcstelenség, amely magában foglalja a féktelen önzést, valamint az összes, ember- ember ellen elkövethető, a kisebbektől a legnagyobb bűnöket.
Eredménye a világunk mai képe:
Emberiségünk a bűnben fetreng, emberség nélkül.
Hol az alap? Kik ezek a feltalálók? Végrehajtók?
Az alap filozófiáját illetően, vannak a félrevezetők, az ismeretlen és ismert köztörvényes bűnözők, hatásukra kitermelődtek a tudatos de öncélból gonosszá tett vált, együttműködő réteg a piszkos munkát végrehajtó, vagy ha úgy tetszik, végző csorda.
A MAGYAR HOLOKAUST szenvedő alanya elsősorban az Őshonában a Kárpátmedencében élő mindenétől jogaitól, valós történelmétől megfosztott Magyarnemzet. Tagjai közül azok akik tudnak még gondolkodni, ismerik a valóságot múltunkat, ők többszörösen szenvednek. Így, az eredetüket, öntudatukat el nem felejtők, a hazájukból elüldözöttek. Valamint minden itthon élő félrevezetett. A reánk uszítottak közül is akadnak olyanok akik tudják és nem értenek egyet a gaztettekkel, ez létezik faji, vallási tekintet nélkül.
Szomorú az, hogy a haszonélvezők bölcsen hallgatnak, pedig a néma gyermeknek az anyja sem érti a szavát.

Kérdés: honnan származik a koholt bűnügyi alap, nemzetünk megsemmisítésének a tervezete.

Válasz: ÓSZÖVETSÉG azon részei, amelyek Mózes, vagy nevében ügyeskedők valótlan zsidó történelemmel, érdekekkel ékesítettek.
ÚJSZÖVETSÉG amely lényegében elég hűen tükrözi a kútfőforrását.

TÓRA-TALMUD
Valamint két magyarázó könyv, melyek szerint a felsőbbrendűség (választott nép) alapján, a rabbik kényük, érdekük szerint mindent elkövethetnek és megmagyaráznak.
Innen ebből a matérialista lelkületből származik minden rossz, az emberiség megrontása, nemzetek leigázása, hazudozás, féligazság, a megrontás leghatásosabb fegyvere!
Mindegy ki a kivitelezője, zsidó vagy nem zsidó, az eredmény ugyanaz.

NEMZTI TRAGÉDIÁNK
Az emberiség tragédiája. A folyamat megértéséhez nyújt felvilágosítást az alábbi irat.
A Teremtő - Atya - Isten áldását, Szent - Királyunk, Királynőnk a Magyarok - Istene, Boldogasszonyunk pártfogásáért esdekelve, várom Jézusurunk Krisztusi megváltás szelleme eljövetelének
az évfordulóját. KEGYELMEKBEN GAZDAG BÉKESSÉGES KARÁCSONYT, BOLDOG MAGYAR ÚJESZTENDŐT kívánok szertettel, barátaimnak, ismerőseimnek, minden testvéremnek.
Az Isten éltesse óvja vezérelje nehéz óráiban, a sokszor megkínzott, szenvedő nemzetünket.

Babos Imre: 2009 - 02-07. módosítva:2009-12-15.

R.B. irat: engedélyével közölve.

Oknyomozás: az ok előzményeit valamint az okozat megvalósulásának eszközléseit ezek lehetőségeit, az ember lelkületében a népek- nemzetek hitvilágában ennélfogva a kialakult lelkület hitvilágbeli különbözőségében, egymáshoz való viszonylásában kell keresni, lehet megtalálni.

ADOTT TÉNYEZŐK
1) az Istenben hívők, a hitmegvallók tábora
1a) ezek irányítói
1b) az irányítók bizonyos hazudozásait felismerő, ezért kiábrándult, hitetlenné vált, tehát a hittanban kevésbé képzett tömegek
2) az anyagelvűek, szellemileg akár képzett vagy kevésbé képzett tábora
3) a magukat istenhívőnek mutogatók, szigorú hitgyakorlatokat végzők tábora
3a) ezek irányítói
A rejtjeles alvilági vezetők sugallatára, ügynökei irányítása folytán, a világos látástól megfosztották a lázadozó emberi társadalmakat. Elbutítva a mindennapos élet részletkérdéseiben a nagy szegénységből a felemelkedésre vagy gazdagságuk bővítésének a magyarázgatásában.
A problémák megoldásának lehetőségeit ezekhez vezető ösvényeket teletűzdelték útvesztőkkel, Ezeken a területeken egymást ütve, csapva eltévedve kóborog, az emberiség miközben az állarcos félrevezetők sarcolnak, zsarolják az emberi társadalmakat egymás ellen uszítva, a hamisság alapján uralkodnak. Folyamatosan építik a számukra ideális rabszolgatársadalmakat. A hatalmat magukhoz ragadó intézményesített földi irányítók, folyamatosan kialakítják a korszellem fellegvárait, ezek érdekeihez csiszolják a végrehajtandó követelményeket. A megromlott világi, egyházi vezetőknek tudható be a nemzetek az egyházak, az emberiség megrontása, megromlása. Ebben a megbomlasztott emberi társadalomban a gonoszkodó hatalom ma kendőzetlen erőszakkal, lényét pedig a felszín alatt tartva, irányít.

Valóságát, leplezve viszályt kelt az igazságtalanság létrehozásával, a kevésbé éber vagy képzett, lelkiismereti hiányt kihasználva az emberekben, a társadalmakban. A történelem útvesztőiben a cél érdekében kiagyalt, majd a győztes által diktált történelmi átalakítás alátámasztására bizonyítéknak szánt izmusok sokasága filozófiai zsákutcába sodorta az emberiséget a zavaros fogalmak értelmeztetésével, kivitelezésében. Belefojtva a megváltó filozófia által az embert a mindennapi élet, a megélhetési küzdelem, másoknak a pénzhajsza, a jólétben való mindennapos fürdés részleteiben. A gaztettek magyarázására, a lelkület igazolására, vagyis a felszínalatti ok és az agyonmagyarázott felszínokozat jogosságának alátámasztására, elővesz egy bűvölő izmust, vagy talál ki egy újat, azt teljes erővel kiabálja, majd erőszakosan alkalmazza a szimbolikát, akár az Isten nevében és esetenként egyházi tapsolással. Természetes mindig voltak, vannak ma is, magukat istenesnek tartó, mondó, hívő győzők és élnek a jelszavakkal. Ellentétetek a hitetlennek kikiáltottak, a közösségből kizárt egységesen elátkozott legyőzöttek, akik történelme irigységből, bosszúból, a győzők igénye szerint meghamísíttatik. Anyagi javaiktól megfoszthatók, áldozati bárányként, bocsánatért esdekeltetnek Isten, ember, főleg a győztesek előtt alázatosan térdepelve.
A vezetőség néha valós, máskor látszólag ellentmondásos érdekek árnyékában marakodik. Magatartása. azonban végül igazolta, hogy megtalálta a közös nevezőt és sokszor a hatalmat választotta általában az Isten nevében. Ez a helyzetvalóság amelyet látunk, minden időkben igen nehéz választás elé állította, állítja ma is az emberiség lelki félrevezetőit is. Annál fogva, hogy Isten nevében hazudni, félrevezetni, agyonszimbolizált igesokaságra van szükség bizonyos hosszú időtartalom alatt, hogy az emberek világos látását megakadályozzák, semlegesítsék, vagy ha kell akár erőszakosan is eltávolítsák. Az igaznak maradt főpapokat némaságra hajthassák. Az alsó értelmes papságot szintén, akik kereteiből még sokkal többen a néppel élnek éreznek. Ezért igen nehéz elmondani a véka alá rejtett valóságot úgy, hogy a hívek megértsék és a szolgalelkület főpapjai meghagyják őket a híveik szolgáltában.

A nemzethez tartozó írók ugyanígy kezeltetnek. A nemzetidegen, a hazaáruló vagy tehetségtelen gazok kezében, szájában a végszó, a parancsadó végrehajtó hatalom. Az igazakat lehetetlenné teszik, vagy kitalált rágalmakkal, a mindenható uralkodókat kiszolgáló sajtó hamis vádakkal némaságra kényszeríti, vagy ügyeskedéssel egymás ellen uszítja. Így aljasul garázdálkodnak a nemzeten. A világ rákfenéje fertőzi öli az emberi társadalmakat. Ezek az okozói az emberiség megrontásának. Ők a rabszolgatársadalom megtervezői, folyamatosan mindig jobban előre halad az ördögi terv még akkor is, ha számos kísérlet az idők folyamán megbukott, különböző történelmi fejlemények követeztében. Az aljas ravaszság, a jellemtelenség, a gazság legfelsőbb fokon történő művelése, teljesen művészi, szemfényvesztői alkalmazását jelenítik meg. Ma nemzetünk, de hamarosan más nemzetek megsemmisítése céljából ugyanígy. Minden embernek népnek nemzetnek zsidóságot is beleértve létkérdése ennek az ugarföldből kinőtt gyomnövénynek az eltávolítása. A mai világunkban ez a bűn az egész emberiség elpusztításához vezethet beleértve a félrevezetett, de kiválóan jólétben élő zsidóságot is. Itt az ideje a cselekedetnek.

"A cél szentesíti az eszközt" módját alkalmazzák. Mindannyian megéltük, többen tragikus körülmények között átéltük, láttuk, olvastuk, hallottuk. Benne éljük ma is mindennapjainkat elfásulva szinte öntudatlanul alávetve magunkat az erőszakos, félrevezető, titokzatosan felhatalmazó gondolatnak, amely visszanyúlik a régmúlt történelmében, legalább Mózesig. Ennek a leellenőrzésére, nem kell sem történésznek, sem filozófusnak lenni, csupán józan értelem, "Istenben hívő élő" ész akarat, igazságérzet vagyis lelkület és néhány kiinduló pont, közismert könyv, amely a hitelt, a következetességet szem előtt tartja biztosítja. Honnan származik, milyen alapon nyugszik Mózes- Ószövetség alapja, leszámítva az általa beletűzdelt valótlanságokat és az általa írt, vagy nevével belecsempészett vélt zsidótörténelmet.

Ezek a "Teremtés, keletkezési" ismeretek, amelyből származnak az ószövetségi törvények, parancsolatok, a Teremtő-teremtmény egymáshoz való viszonyát taglalva már Mózes előtt az ősi mindennapos élet, vallásgyakorlásában szerepeltek. Mózesnek ezért nem kellett Istentől kőtáblát kapni. Isten nem is adott neki.
A Teremtő - Istent, a földi kettőség "test - lélek" egységében élő ember nem láthatja.
A Tóra, mózesi törvénykönyv. (Pentateuque) Öt könyvből áll.
A Talmud (Tanítás) a rabbinikus szokások magyarázata a mózesi törvényeket illetően.
(zsidók életét szabályzó irat ) Amely két részből áll: a "Mischna" rejtjeles beszédszokás, a "Gemara" az előbbiről magyarázat, vélemény nyilvánítás.
A (Tóra - Talmud) elemekből mindent meglehet magyarázni és tenni. Az Isten imádásától, a meggyalázásáig. Az erkölcsösségtől az erkölcstelenségig. Jogot formálni a vélt felsőbbrendűség alapon a legnagyobb leigázás jogáig, a gyilkosságtól a megbocsátásig, vagy a megbocsáthatatlanságig. Hajlíthatóságuknál fogva nincsen az életnek olyan terülte ahová nincs bevezető út vagy kiút. A szerencsétlenül járt emberiségünk, a sok izmus katasztrófáit ezen hamiskodások részleges vagy teljes alkalmazását szenvedte, szenvedi különböző formákban és szereplőkkel a viharoktól dúlt múlt, különösen újabb történelme folyamán, ahol a pénz a tőketulajdon, a nemzetek feletti ököljog, a mindenható hatalom.

Ezen az alapgondolaton működtek az összes világfelforgatók, embernyomorítók. A teljes felsőbbrendűség emlőin nevelkedtek, mintha az Isten lelke is őértük lenne, mert az Isten lélek, az embertestben rejtett ajándékozott Isteni tulajdon pedig, lélekszellem. Mondván, nekik testük is van. Így a test a felsőbbrendű, mert a lélekszellem hordozója tehát az utóbbi, alárendelt viszonyban van. Így a test igényeit elégítik ki a lelkületük, vagyis kényük, kedvük szerint az irányadó testszellem felsőbbségére, felelősségére és a kitalált felsőbbrendűségükre hivatkozva. Ezek értelmében minden elkövetett cselekedet jogossá vagy jogtalanná válhat, büntethető vagy büntethetetlen függően attól, hogy ki a cselekvő, ki az alany, a cselekedet tárgya, mert a test a felsőbbrendűség szelleme követte el és elég egy gondolat a bennük lakozó lélekszellemhez mondván: gondolatban nem azonosítom magamat az elkövetett cselekedettel.
Ezért a törvény magyarázhatósága szerint azonnal patyolat tiszta lesz a testszelleme a félrevezetettek hiedelme szerint. Így teljesen elködösítetté válik a megkülönböztetés lehetősége: a Teremtő - Isten, a teremtményt megajándékozó, benne lakozó, Istentől származó Isteni lélekadomány valamint a emberi ész-értelem és lélek egységből származó lelkület.

Igazság, hogy az emberi testben lakozó lélek Isteni tulajdon, amelynek a földi kezelésért elkell számolnunk. Helyesen, az Isteni törvényszék ítélkezik tetteink felett, amely súlyos következményekkel is járhat és vonatkozik minden született emberre.
Az Újszövetség, nem Ószövetség, csak kiinduló folytatásának van hangoztatva, de mégis az "Ószövetség népe" felsőbbrendűsége van előnybe tolva. amelyben bizonyos elemek, részek nem mások, mint a zsidó rabbik által, félrevezetésként a jólét akármilyen módszerrel történő biztosítása érdekébe jöttek létre. Ezek csupán bele tűzdelt hamisítások bizonyos történészek szerint: ( állítólag másfél évszázadon át íródott kézről-kézre, a rabbik által )
ajánlatos a teljesen megbízható ellenőrizhető evangéliumok írásait eredetinek tekinteni.

Emberi észjárás földi vonatkozás szerint: ki - kivel (köthet) köt szövetséget?
Válasz: az összehasonlítható hatalommal rendelkező felek.
Az ember Isten teremtménye gyermeke fia, aki Isteni tulajdonnal lélekkel van megadományozva földi élete folyamán, amely a test temploma, ez utóbbi a lélek lakóhelye. Az Isten fiai ezért az Atya nevében a szentség állapotában köthetnek egymással szövetséget az emberi testekben lakozó isteni lelkek. Tehát a test mint az anyagi világ része alsóbbrendűsége folytán alkalmatlan a szövetségre.
Így a Mózes előtti hittan, életgyakorlati iratok, valamint a hitelesen bizonyítottnak valósuló evangéliumok iratai adhatnak hű életleírást, tanúbizonyságot
az igaz lelkiségről, Jézusról, csodás tetteiről, lelkületéről, az Isteni lélekről, az Istenfiúról, az emberfiáról, a szeretetről, a szigorúságról az igazságról, amelyekért az életét adta.
Jézus szavai a Krisztusi küldetés megvalósításában, az igazságnak általában példabeszédekben történő kifejezés használata feltételezhetően, több okkal magyarázható.
1)Tudta, hogy a hatalmasok a cselekedeteik folytán anyagelvűek úgy élnek. Az Isteni igazságot nem akarják befogadni, de tanításaikkal azt a benyomást keltik mintha bennük élne, nevében ítélnek eleveneket, holtakat.
2) Azért is, hogy elkerülje az írástudók, főpapok, farizeusok csapdáját a műve befejezéséig.
3) Azért is, hogy a szavainak az értelme ne változhasson az idők folyamán.
4) A megváltás művének a folytatásáért, tudatosításáért.

A mai világunk is ezekkel a problémákkal viaskodik. Mintha a hatalom, világi, egyházi magatartásában, együttműködésében, Jézusurunk óta semmi sem változott volna. Akár tagadják, vagy színlelve mondják egyre megy, mert nem ismerik, vagy nem akarják megismerni, megismertetni a krisztusi alapot, világosan megmagyarázni a viszonyt, megkülönböztetni a testet lelket, tulajdonjogot lelkületet. Jézus óta megismertették már a világgal a haragos Istent, majd a feltételnélküli mindent megbocsátó Istent, vagy mind a két tulajdonságot egyszerre, az időnkénti és célzott érdekek szerint, attól függően kiről van szó, mert a közbenjárásukkal, Istennél minden elérhető. Tehát rettegj szerencsétlen és örülj te a szerencsés, mert Isten szigorú és végtelenül irgalmas.

Az ember kettős egységében rejlő tiszta istenes lelkület, ennek a Teremtő - Istenhez fűződő valós érzelmi kapcsolata lehet egy szentháromság egysége, valósága a földi ember számára. Ezen Isteni akarat kifejlődésének a hátráltatása, elhomályosítása megakadályozása, az igazságért szomjazó emberi lélek, lelkület eltompítása.
Okozatként elkerülhetetlenek a viszályok, visszaélések az Isten jóságával, az emberi méltósággal, az igazsággal, a természet megbecsülésével. Ezek végveszélyek és beláthatatlan következményekbe sodorják az emberiséget. Égbekiáltóbűn.
Ezzel az elmébe ékelt tudathasítással magyarázható az emberi értelem és Isteni lélek értékrendjének, vagyis az egységet alkotó fontossági tényezők felcserélése. A megtévesztett ember ma öntudatlanul úgy éli végzi útját, mintha földi élte végtelen lenne, a lelkivilágát pedig úgy kezeli, mintha a földi élettel befejeződne. Ezen a meghamisított alapra helyezett egységen öröklődik, őrködik az eszközök válogatása nélkül, lelkiismeret furdalás nélkül, a harácsolási jog, az akárhogyan szerzett anyagi javak megtartási joga, annak áttétele örökösről örökösre. A választottak pedig a testi érdek szerint, a felhalmozott anyagi javakat felhasználják Isten nevével, képzelt tiszta lélekkel, a mindenható földi közösségük, emberiséget megalázó, irányításához.

R.B. 2008-08-08.

 
Terembura:
 
Térképek:
 
A magyar nyelv:
 
Kutatások
 
Rovásírás
 
Magyar gyüjtőlapok
 
Tamana
 
ARVISURA
 
Magyar népmesék
 
Régi történetek:
 
Teremtéstörténet
 
Tudástár
 
Badiny Jós Ferenc
 
Szent Korona
 
Őskereszténység
 
AJÁNLOTT IRODALOM
 
Versek
 
Ezoterika
 
Új tud. felfedezések
 
Evolúció
 
Szótár
 
Matematika
 
Egészségünkért
 
Kiszely István
 
A turáni népek
 
Számláló
 
Freestat
freestat.hu
 
Magyar Tudástár Logo
 
Stat
 
Többnejűség
 
Mátra Televízió
 
Elektronikus könyvtár
 
Időkép
Felhőkép
 
Magyar viseletkészítés
 

Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK    *****    VANESSA HUDGENS - A LEGNAPRAKÉSZEBB MAGYAR RAJONGÓI OLDALAD A TEHETSÉGES ÉNEKES-SZÍNÉSZNÕRÕL - VANESSA HUDGENS    *****    Ipari elektronkia szerviz, villamos kéziszerszám javitás, érintésvédelmi felülvizsgálat. elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hõs lovag. - FRPG    *****    | WATTPAD | Egy neves gimnázium, egy gazdag, arrogáns srác és egy ösztöndíjas lány nem mindennapi szerelme | WATTPAD |