Magyar Tudástár
Fehér Sólyom István
 
Legújabb információk
 
Ajánlat I.
 
Mátyás
 
Ajánlat II.
 
Magyar zászló
 
Magyar címer
 
Kortárs alkotók
 
Ajánlat III.
 
Számláló
Indulás: 2007-07-20
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 
Ajánlat IV.
 
A strassbourgi ítélet
 
Játék
 
Hasznos linkek:
 
Nemzeti Hírháló Tv
 
Tiltott jövőnk

TILTOTT JÖVŐNK

 

(A tudás hatalom, a megértés bölcsesség)

 

Alaphelyzet: az életed a tét!


Az emberi társadalmakba beszivárgott, ott szocializálódott, majd a hatalom és tudományos élet legfelsőbb szintjeibe is belerágta magát – annak irányvonalát és igazságtartalmát eltorzította az emberszerű, de emberi értéket és alkotóképességet nem képviselő, etikátlan, moráltalan, hataloméhes nemzetközi, vagyis valójában a hontalan – zsidónépség...

 

Napjainkra ez a közel kétezer éves agy- és morálromboló, extudományos hazugság és történelemhamisító folyamat olyan elképesztő mocskát tolja maga előtt „tudományos élet” címszó alatt, hogy szó szerint hazugságra épülő hazugságokat, és megint csak hazugságokat termel ki magából.

Gyakorlatilag az iskolai-egyetemi oktatás – talán csak a kézzelfogható szakmákat leszámítva –, a média, a filmgyártás, a politika, de különösen a történelem, mind olyan tényeknek beállított csalásokat és elferdítéseket tartalmaz, amely a zsidó világuralmi célokat, a hatalmuk mindenáron való fenntartását és a cionista – beleértve az evolú-zionista – világképet szolgálja.

 

A jellemet és az erkölcsöt, a biológiai és emberi erkölcsöt is célba vevő, azt silányító, igénytelen és jellemtelen tömegzabáló, mindenféle aljanépekkel keveredő, önmagával szemben is moráltalan „népember” típust népszerűsítő média- és kormánykampány hatására elterjedtek a gondolkozni és érteni már „fáradt” emberek, akiknek eszükbe sem jut az igazság forrásának keresése...

Egyszerűen nincs igényük rá.

 

A két elvesztett emberiség szabadságharca eredményeképpen a háttérben megbúvó és azt kihasználó – valójában az azokat okozó és kitervelő – fajtársaival ültette körbe a valamikori haladás és emberi kultúra döntéshozó pontjait, a tudományos akadémiákat, a miniszteri pozíciókat, egészen a NASA és egyéb vezető, tudományosnak gondolt központi intézetekig...

 

Ránézésre is látszik az ott kiagyalt és tudományos haladásnak beállított programokon és annak vezetőin, hangadóin, a faji hovatartozás és az alig leplezett cél, hogy elfogadtassák a tudományosnak hazudott, újabb körmönfont, csak a számukra előnyös, vagy éppen mást leplező félremagyarázásaikat és megállapításaikat.

Mára a tudomány nem a tudásról, hanem a gátlástalan pénz- és hatalomszerzésről szól és annak csak ez az álcázó, megtévesztő körítése...

 

Ez a folyamat vérre megy, a mi vérünkre és kárunkra, előjátékára az emberiség kipusztításának – ami mindig is a zsidóság célja, létezésének egyetlen értelmes oka és magyarázata volt –, tehát ha az emberiség elveszti „emberségét” és lelki tartalmát, küldetését a világban, habzsoló és önmagát is felélő biológiai entitássá válik a zsidó értékrendnek az átvételével, úgy önmagát pusztítja el, jól megérdemelten!

A „fenntartható fejlődésnek” álcázott újabb hazugság halom már alig tudja leplezni azt a szakadékot, amely felé haladunk, különösen pedig azt, hogy időnk egyébként is letelt és a zsidóság most a halálának előestéjén azokhoz dörgölődzik és keres menedéket ösztönösen – bízva annak jó szándékában –, akik ellen a legnagyobb bűnöket és gazságokat elkövette: ide hozzánk, a Kárpát-medence halálos csapdájába...

Mert ez számukra a vég kezdete és beteljesülése, annak a 26.500 éves világciklusnak befejeződése, amely periódikusan ismétlődve mindig visszaállítja a rendet és az alkotó fegyelmet itt a kiképzőbolygónkon...

 

 „AZ” összeomlás

 

2012  minden lejárató és azt kioltani próbáló filmfeldolgozás ellenére  valós alapokon és emberi megfigyeléseken, lejegyzett, kielemzett és halálosan komoly intéseken nyugszik...

Ezek nem jóslatok és próféciák, misztifikált mendemondák, mózesféle öntömjénező zsidóhazugságok és magyarázkodások, ellopott, átdolgozott ki- és bevonulások, ószövetségi, talmudi zagyvaságok és önigazolások, hanem sziklaszilárd periódikusan ismétlődő tények!

 

Amennyiben én rendelkezem tudással és némi bölcsességgel, „megjósolhatom”, hogy a tél után a tavasz fog következni, mert átéltem, megéltem és tudom, bár ezen sokan gunyorosan csak vigyorognának, mert a fagyos tél és a fehér táj után szinte elképzelhetetlen mértékű változásról beszéltem...

Ez így azért érthető, mert erre egy életciklus is elegendő, de mi van akkor, ha már több ezer éves megfigyelésekről van szó és azt ténylegesen elhallgatják előlünk?

 

A kőbe vésett figyelmeztetések, hatalmas és építésének rendeltetését, titkát fel sem fedő építmények, előző, millió éves civilizációk tapasztalatai és olyan szimbólumok, amelyek ábrázolják ennek a folyamatát, mind ennek bizonyítékai lennének, ha azt előlünk szándékosan nem tagadnák és lekezelően nem járatnák le.

Ennek oka végtelen egyszerű:

Amiről az ember nem tud – vagy nem tájékoztatják –, arra felkészülni sem tud, következésképpen csökken az esélye a túlélésre és a fizikai, lelki sokk leküzdésére, ami valójában cselekvőképességének a kulcsa is.

Az igazság ösztönös megérzésére, felfogására a tévén nevelkedett és rohasztott agyú ember már nem képes, sznobbá nevelt énje tekintélyelvű, már magának sem hisz...

 

A tényleges valóság és annak jelei miatt már egyre nagyobbat kell hazudni és mostanra már  akkorát, hogy a csillagot is lehazudják az égről, pontosabban bolygót, melynek a neve Vörös Nap, Szárnyas Bolygó, más néven  Nibiru...

Ezeknek a beteglelkű hazudozóknak a szájából mindent másképpen kell érteni...

Amit tagadnak, az van, amitől félnek, attól valójában nem, a terrorista az a szabadságharcos, az általuk nyújtott segítség az kihasználás, a demokrácia, amellyel áltatják az embereket állami terror, a gyógyszer, amit adnak, az pedig a méreg!

Ennek tükrében nézzük a valós tényeket, és az „állami” szavahihetőséget!

 

A tiltott jövő, két év a hátralévő élethez...

 

Mostani tárgyévünket is beleszámítva nincs több rendelkezésünkre álló idő két évnél...

Mit jelent ez?

Pontosan azt, amit EZ jelent.

Minden olyon dolog, terv, építkezés, tanulmány, bírósági ítélet és emberi kezdeményezés határideje, ennek az eseménynek bekövetkeztéig nem lehet már több két évnél!

Mostantól az életfogytiglani ítélet is két év, önmagad tartogatásának szavatossága is ugyanennyi, mert a korrupt és magyarellenes zsidótörvényeket felülírja a Sors...

Lesznek, akik már sohasem nőnek fel, lesznek, akik már sohasem születnek meg, és lesznek olyanok is, akik reménykedve, szívükben a Gondviselés hitével, egy új és szebb élet reményében, szinte örömrepesve várják ezt a napot...

Ezt a Vörös Napot, amely végre pontot tesz a nagy világűr-ciklus körforgásának 26.500 éves időtartamára és a jelenlegi Vaskorból átlépünk a felfelé ívelő Aranykor csodálatos világába!

Ezt a Napot, amit kiretusálnak vagy eltakarnak a csillagtérképekről, amelynek létezését is tagadják, de ugyanakkor közeledtét most is figyelik a Déli-sarkon lévő S.P.T. infravörös csillagászati távcsövön keresztül, mert előttünk már sokan látták...

Ugyanis mi egy bináris (kettős!) Naprendszerben élünk, egy látható és egy nem látható Nap tökéletesen kiegyensúlyozott világában...

Vagy az iskolában nem ezt tanítjá

 

A VÉGSŐ MEGOLDÁS

Az eltitkolt Igazság nyomában (2001 KX76)

Végső összefogás vagy végső összeomlás

 

1982 – A NASA beazonosított egy különleges bolygót a Naprendszeren kívül.

1983 – Az IRAS (Infravörös Csillagászati Felderítő Műhold) meghatározta a  „Szaturnusz méretű” objektumot. Ez tízszeres földátmérőt jelent!

1984 – A Washington Post: Az Orion-csillagképben új bolygót fedeztek fel.   Mozgása alapján földközelbe kerülhet. Az IRAS főmunkatársa, Gery    Neugebauer szerint: „Mindent mondhatunk, csak azt nem, hogy tudjuk  mi ez!”

1985 – A mindig tagadott – és elhallgatott – „NIBIRU” volt ez, amelyik   „behatolási pályán” fogja keresztezni a Föld keringési pályasíkját.

1986 – Megállapodás a „hivatalos” hallgatásról, nemzetközi cenzúráról!

1987 – Most már a kormánytisztviselők is komolyan veszik az ősi (paleosumir = magyar!) leírásokat és mindent megtudnak a közeledő világméretű  katasztrófáról. A pénzpiac összeomlásától és pániktól tartva hallgatnak.

1988 – A pápa a VATICAN-ban előzékenyen egyetért, így ő is hallgat. A hívek, a hit a judeó-kereszténységben elértéktelenednek. Az emberiség, az   élővilág nem ér meg egy misét... Az álca lehullik... – alatta a nyers pénzimádat. (A „VATICAN” szó jelentése: jövendőmondó)

 

Az ősi tudás: a „NIBIRU” visszatér!

 

„Fegyvere a Vízözön:

fegyvere halált hoz a gonoszakra.

Fenséges, Fenséges, felkent Úr!

Ki mint Nap halad át az országon

S a Napot, Istenét, rettegés tölti el.”

 

 

„A NIBIRU-t legrégebben a paleosumir-magyarok írták le. Az övék volt a legősibb nyelv, minden nyelvek elődje. A jelentése „VÖRÖS NAP”, ábrázolása: szárnyas korong. Ez a jelkép mindenütt látható volt, zászlókon, harci szekereken, Persepolis romjain. A NIBIRU-t az „ÖREG ISTEN” otthonának tekintették és tisztelték. Ez volt (van) az ANUNNAKIK, a halál, a feltámadás és az IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS bolygója.

 

A NIBIRU öt kisebb és egy Föld méretű bolygóból áll, míg maga a névadó  egy hatalmas, 120.000 km átmérőjű gigantikus objektum, vörös, angyalszerű szárnyakkal. A paleosumirok, a „TUDÁS NÉPE” mindent feljegyzett és dokumentált. Zecharia Sitchin (orosz származású kutató) ezt a „12. bolygó”    című könyvében részletesen elemzi és említést tesz a mai Irak területén   található felbecsülhetetlen értékű tudást és ismeretet tartalmazó bizonyítékokról (Ezt azután a kultúrával nem, de gátlástalan felsőbbrendűség képzettel rendelkező amerikai cionisták NINIVEH-ben – Észak Irak – szétbombázták!). Amikor Zecharia 1977.-ben New Yorkban az első kiadásait dedikálta, már mindennel tisztában volt....

A periodikusan ismétlődő ciklusok pontosan egybeestek a régi civilizációk pusztulásával és újjászületésével. A NIBIRU keringési ideje 1 sár (paleosumir-magyar időszámítás) = 3600 év!

A NASA beazonosítása 1982-83-ban történt. A „főmunkatárs” még ekkor sem tudta mi ez, a könyv kiadása óta eltelt hat év kevés volt rá.

Az eredeti (paleosumir-magyar) cenzúrázatlan bizonyítékokból egyértelműen kiderül, hogy itt valami kozmikus „nagytakarításról”, biológiai, szellemi és spirituális megtisztulásról, megújulásról van szó. EZ AZ ÍTÉLET NAPJA!

Ebben végérvényesen külön válik a jó, az erkölcseiben is tiszta jellem, a lealjasodott, lélektelen és aberrált – életre alkalmatlan –  emberiség- és  bolygóellenségektől. 

Az ANUNNAKIK kőbe vésett Isten-ábrázolása is mutat egy ilyen folyamatot: az emberiség két részre válik: le és fel. A háttérben korong alakú járművek hatalmas flottája menti a tiszta lelkeket.

 

AZ ESEMÉNYEK, AMELYEKNEK RÉSZESEI LESZÜNK

 

2001.02.07. – Neuchatel Observatory megfigyelése.

2007.06.06. – Breaking News (CNN): pozíció pontosítás. A NIBIRU ezekben  a percekben is közeledik, és a NASA most is figyeli a Déli-sarkon  lévő (S.P.T.) távcsövén keresztül.

Nem túlságosan sokára a Jupiter mellett elhaladva és azt a hatalmas gravitációs terével megdöntve orbitális pályára áll!

Eközben a tömegvonzásával magával hozott kozmikus törmeléket, meteorokat zúdítja a bolygóra (MARDUK hagyatéka...)

A NIBIRU korábbi látogatásai voltak felelősek számos Hold-kráterért és a földi vízözönökért is. Ezt a leghitelesebben a paleosumir-magyar GILGAMES-eposz foglalja össze. („EPIC OF GILGAMESH”: hajót épít – ami valójában MA.GUR.GUR., azaz tengeralattjáró! – és túléli a vízözönt, kikötve a NIMUSH-hegyen.)

2009.05.15. – A NIBIRU ekkor jön be a Föld keringési pályasíkjára

 

NAGYON FONTOS IDŐPONT: 2012. december 21.  

             

 

„És látta az Örökkévaló, hogy nagy az ember gonoszsága

a földön,

És hogy szíve gondolatainak minden hajlama

csak gonosz egész nap.

Akkor megbánta az Örökkévaló, hogy alkotta az embert

a földön és bánkódott szívében.

És mondta az Örökkévaló:

Eltörlöm a földlakót, akit teremtettem

a föld színéről.”

 

         A NIBIRU keresztezni fogja a Föld pályáját és globális földrengések, hatalmas, soha nem látott szélviharok várhatóak szerte a világon, kiszámíthatatlan, nagyon rossz idő kíséretében

 

PONTOSAN a hatalmas NIBIRU és a Nap közé kerül a Föld! Tengelye 30 fokban megdől, forgása LELASSUL, majd MEGÁLL!

Ezalatt az EGY HÉT alatt az EMBERISÉG 2/3-a, több milliárd ember (!) MEGHAL!

 

(FEMA táborok amerikában, több millió felhalmozott koporsóval, felduzzasztott létszámú néger katonákkal és rendőrökkel, hogy még a szánalomra se számíthassunk velük szemben. Kevesen tudják, de a négerek, a fehéreket ősellenségüknek tartják, ahogyan nálunk velünk szemben a cigányokat most „nevelik” erre rá hivatali zsidóink.

Természetesen „esélyegyenlőségből” várják őket rendőrnek és katonának is, nem létező hadseregünkbe, amelyet jóformán csak a velünk szembeni harcra tartanak még életben!)

 

 

HATALMAS GEOLÓGIAI VÁLTOZÁSOK, földrengések, kilométeres árhullámok, tomboló gigantikus légörvények, tűzviharok és meteorzáporok követik egymást. Fokozza a pusztulást a szennyezett és felmelegedett légkör, az ESZTELENÜL kiszivattyúzott és a légkörben elégetett kőolaj, ami a FÖLD HIDRAULIKUS LENGÉSCSILLAPÍTÓJA – VOLT!

A becsapott és felkészületlen emberek között pánik és anarchia tör ki, a társadalmak darabjaira hullanak!

 

A NASA, SETI és a CIA titkos prognózisai szerint a TÚLÉLŐK MÁSIK 2/3-a az ezt követő HAT HÓNAP borzalmai és nélkülözései (kozmikus sugárzás, hideg, éhhalál, anarchia, gyilkosságok) hatására pusztul el.

Ezután a FÖLD már SOHA TÖBBÉ nem lesz olyan, mint AMILYEN ELŐTTE VOLT! Európát nagyrészt a tenger borítja el.

 

A KULCS, amely a múltunkban van kódolva, de a jövőbe mutat és ezért elrejtették előlünk:

 

„ÉN-LIL”, a „Világ Világossága” és fia, akit a „Világ Világossága Fiának” neveztek, Nimród (NIBURTA) lelke az ORION csillagképben lakozik, és innen vigyáz az ő népére, kinek törhetetlen erejét a HIT adja.

Nimrud, NIMRÓD-JÉZUS születését a British Múzeum „Codex Arundel 404” jelzésű okmánya (Liber de Infantia Salvatoris ) így írja le:

(A Mária szülésénél segédkező szülésznő beszél):

„Amikor bementem, hogy a hajadont megvizsgáljam, úgy találtam, hogy arcát az ég felé fordította és imádkozott. Hozzáérve mondtam neki: - Mondd lányom...nincs-e valami szerencsés kellemetlen érzésed, vagy nem fáj-e valami...?

            Ő csak folytatta imáját és mint egy sziklakő, mozdulatlan maradt, mintha semmit sem hallott volna. Amikor eljött az óra – megnyilatkozott Isten ereje. A hajadon, aki az égre szegezte tekintetét, mintha teljében lévő szőlőtővé változott volna és amikor megjelent a FÉNY, dicsérte AZT, akitől megáldatott. A gyermekből sugárzott a FÉNY – épp úgy, mint a Napból... Ez a Fény úgy született, miként a harmat az égből leszáll a földre.

            A csodálkozás kábulata töltött el, és elfogott a félelem, mert szemem odaszögeződött ahhoz a ragyogáshoz, mely a most született Fényből áradt... És ez a Fény egyre jobban sűrűsödött, gyermekformát vett lassan addig, míg olyanná lett, mint egy emberi csecsemő. Ekkor bátorságot vettem, lehajoltam, megfogtam, nagy vigyázattal karomba vettem és az volt a csodálatos, hogy semmi súlya nem volt, annyi se, mint egy újszülötté.

            Megvizsgáltam és láttam, hogy testén nincs nyoma a szülésnek. Tiszta volt, könnyű és ragyogó. Mialatt én azon csodálkoztam, hogy nem sír; mint a többi újszülött, ő pislogva nézett – majd kedvesen rám mosolygott, rám nézett és a szeméből olyan nagy fényesség áradt, mintha villám lenne. Amikor a hajadont megfogtam – szűznek találtam. Nemcsak a szülésnek nem volt nyoma, de férfi sem érintette őt soha. (73-74-75)”

(idézet Badiny Jós Ferenc: „Táltos Isten” című könyvéből)

 

 

A NIBIRU az Orion csillagképből érkezik, mint ahogyan azt már a csillagászok is megállapították, és az esemény leírása, a születés körülményei olyan információkat tartalmaznak, amelyeket a ma embere teleportálásnak nevezne és így már a jövevény neve „NIBURTA” is érthetővé válik. Mivel az egyházi hatalom, az emberiségellenes judeó-kereszténység az okmányt megszerezte, az „láthatatlanná” vált – erre az igazi emberiség feletti hatalom megszerzése érdekében volt szükségük.

 „Higgyük és tanítsuk, hogy Jézus Urunk a Fényből született és a Fénybe tért vissza.” 

Badiny Jós Ferenc

 

NIBURTA-NIMRÓD az eredeti elnevezés és nem a héber „Jézus” (a Josuaból eredeztetik, míg a Chrystos, azaz Messiás lett a Krisztus),  ugyanis ez csak zsidó marketing a kisajátítására!

 

Teljesen tisztán és világosan érthető, hogy az emberiség valamikor egy nagyon komoly jobbító szándékú figyelmeztetést kapott, mintegy megnyilatkoztatást, amelyet a hatalom arra méltatlan gyakorlói elhallgattak, következményeiben megmásították befolyásuk fenntartása érdekében.

Nyilvánvalóan kiszámítható tehát, hogy ennek következményeiért a felelősség nem csak előttünk, hanem az ideérkező jó szándékú testvéreink előtt is őket fogja  terhelni ( kollektív bűnösség, amiért oly sokszor és oly hangosan ajvékolnak, ugyanis ez rájuk és csakis rájuk a legjellemzőbb)

 

„ A zsidók nem fogadták el Jézus Urunkat ( NIBURTA-NIMRÓD) földre szállt Istennek, hanem „ördöggel cimboráló” mágusnak tartották, mert nem tudták elképzelni, hogy egy „galileai ember” megnyitja egy vakon született ember szemeit,és az lát, és hallást ad a süketeknek. Bénákat és halottakat „ember” nem támaszthat fel......tárgyalták a farizeusok (zsidók) egymás közt..........ez a kinyilatkoztatás bizony halálos bűn volt a zsidók felfogása és a jahvei törvény szerint, hiszen ők nem ismerték ( és ma sem ismerik ) a SZERETETET.”

(Badinyi Jós Ferenc: „Táltos Isten” című könyvéből, amelyet nagy szeretettel ajánlok minden érdeklődőnek!)

 

A tehetségben és a rendkívüli képességekben nem hisznek, mert ha az nekik nincsen, másnak, hogyan is lehetne?!

Egy zsidó csak egy másik zsidó által kiállított papírban bízik,- egyébként ők sem szeretik egymást, csak érdekközösséget vállalnak,- valamint az agymosásban, ami ennek előfeltétele. Az ilyen módón már hatástalanított gój bátran alkalmazható. Még büszke is magas tudására, tájékozottságára és arra, hogy már annyira felvilágosult és modern, hogy mindenféle babonától és hókusz-pókusztól mentes – pontosan attól, amitől a zsidó tart, mert számára ez az értelmezhetetlen.  Nevezhetjük ezt akár felsőoktatásnak is, melyet zsidótanárok adnak elő, a zsidó értékrend szerint – zsidóérdekből!

 

Míg a kiszsidó ezt tudás, értelem és tájékozottság hányában felfogni sem képes, addig a  Spitzbergákon  (Svalbard régió) a nagyzsidók (milliárdosok, politikusok szabadkőműves gyűlölködők) génbanknak álcázott hatalmas földalatti luxusbunkeren dolgoztatnak ( Camelot Project ). Itt működik a világ legnagyobb méretű fúrópajzsa és legtapasztaltabb alagútfúró brigádja. A munkálatokat Bill Gates és a Rotschildok finanszírozzák, természetesen csak a fedőtörténetként előadott földi magvak „megóvása” érdekében, ami egyébként nem árt ha van, a Monsanto degeneratív hatását ellensúlyozandó...

Norvég politikusok már a lakosságot is figyelmeztették, hogy mi a teendő a Nibiru megjelenésekor és hogyan meneküljenek el a lakott területekről...

 

( Természetesen a megkérdezett csillagász szakemberek ezen csak mosolyognak: tudatlan halandók.....Mi, akik „szakcsillagászok” vagyunk és diplomát is szereztünk erről, nem dőlünk be ilyen nevetséges és babonás elméleteknek.... Mi tudjuk, hogy ez megalapozatlan...mert tanították,  hogy ez egyszerűen lehetetlen! Előbb volt a „Nagy Bumm” utána a „Nagy Sutty” majd a „Nagy Brrrr!” – ugyanis ezt így oktatják! Ez viszont tudományosan megalapozott hivatalos verzió! Nézzen utána, aki nem hiszi /pl. National Geographic)

 

Magyarországon természetesen nem lesz semmilyen figyelmeztetés, hanem ellenkezőleg, előre megírt forgatókönyv szerinti lejáratás fog elkezdődni azok ellen, akik megpróbálják a várható katasztrófa veszélyeire a figyelmet felhívni. Már most elkezdődött és folyamatában van a katonai bunkerek és légoltalmi búvóhelyek felújítása és átalakítása ilyen célra, különféle magánvállalkozások keretében.

A Pilisben is erre a célra készül a nyugdíjas otthonnak álcázott felsővezetési, szuper mély bunker építése és felszerelése minden kényelemmel és tartalékkal. Ezért a „nyugdíjas otthonért” vágták majdnem ketté a hegyet, hogy a gázt is oda vezessék. Számtalan ehhez hasonló, nem publikus eset van szerte az országban...

Észre kell vennünk, hogy már nem babra megy a játék! Kirabolnak és kifosztanak minket azok, akik bűneiket most a legnagyobbal fogják tetézni ellenünk: valós és tényleges veszélyt titkolnak el előlünk a saját túlélésük érdekében!  A „süllyedő hajó-effektus” nagyban, országos méretekben!

 

Pedig lenne megoldás, méghozzá idő is lenne rá. Csak egy baj van vele: nem akarják ezt megosztani velünk, hanem gúnyosan és kárörvendve akarják figyelni biztos földalatti menedékeikből, amikor a felszínen elszabadul a pokol, az anarchia  és az emberek egymást gyilkolják megvadult kétségbeesésükben – ezt semmiképpen sem hagyhatjuk megtenni ezzel a megkínzott és jobb sorsra érdemes magyarsággal!

 

Mire kell felkészülnünk valójában?

A rémálmainkra! Tehetném hozzá egyszerűen. Nem csak  magunknak, hanem gyerekeinknek és unokáinknak is.... Ismerve hazánk jelenlegi gátlástalan, idegenszívű vezetőit, halálos ítéletünk már el van döntve, hiszen évek óta tudják ezt és tudatosan készülnek is rá, persze nélkülünk!

 

A Kárpát-medence régebbi neve Pannon-tenger volt – nem ok nélkül. Hazánk nagy részét tenger borította el, ami a Duna vonalán tört be, hatalmas iszap és sártengert tolva maga előtt déli irányból. A hegyek és a geológiai bizonyítékok is erre utalnak. Egyetemi könyvtárakban ennek utána nézhetünk. Sok helyen található tengeri üledék, még magasan a hegyek között is. Ezek nem felgyűrődéssel keletkeztek, mert hegyeink ennél sokkal régebbiek. Amennyiben nem szisztematikus félretájékoztatás és áltudományos tanítás folyna iskoláinkban ( lásd az evolúciós zsidópropaganda...), akkor minden másképp alakult volna. Sokkal, de sokkal többet tudnánk a körülöttünk lévő lakott (!) világokról, melyeknek létéről nemzetközi titkosítás és elhallgatás van érvényben. A politika, a megrögzött hazudozás és dezinformáció a hatalmon lévő jelenlegi politikai csoport érdekét szolgálja és a sok ezzel összefüggő hazugság mára teljesen átformálta azt a világunkat, amely eddig még élhető volt valamennyire.

 

II. 41.

„A hatalmas csillag hét napig lángol-

Mint két nap az égen, homályos csillag....

(Részlet:Peter Lemesurier: „Nostradamus jóslatai a XXI. századra”)

 

Esetünkben minden olyan helyszín, ami jelenleg 200 méterrel a tengerszint fölött van - Budapest 105 m.,- gyakorlatilag állandóan víz alatt is fog maradni. A betörő tengeri árhullámok (megacunamik) magassága időlegesen itt a hatszáz métert is elérheti, de csak a hullámok átfutási ideje alatt –  ez periódikusan ismétlődni fog. Az Alföld, Hortobágy lesznek a legmélyebb pontjaink. Jelenleg is van egy tengeri „lefolyónk” a Balatonban, amit „Tihanyi Kútként” ismerünk, és nagyon valószínű, hogy komolyabb tengerrengéseknél itt hatalmas sósvíz feltörésekre számíthatunk... A talaj rétegződése, tárgyi és temetkezési emlékek is ezt bizonyítják, mint pl. a budakalászi temetési brigg esete is, ahol még egymás alatt is találtak ugyanolyan típusú tárgyakat. Tehát mi tulajdonképpen mindig is itt voltunk, csak periodikusan háromezer-hatszáz évenként a környező hegyekbe menekültünk és a vízszint csökkenésével arányosan tértünk vissza csodálatos természeti adottságú és termékeny földjeinkre. Ezzel is magyarázható hazánk rendkívüli ásvány, kőolaj és földgáz készlete, amit most olyan csendben és sietve lopnak ki az országunkból...

 

A környező hegyek nyújtanak ugyan menedéket, de nagyon sebezhetőek is, mert a kozmikus változásokkal és Naprendszerünk felbolydulásával járó behatoló bolygók nyomán meteorzáporok árasztják el a Földet, tűzviharokat és hatalmas tornádókat okozva. Nem elhanyagolható az sem, hogy igen komoly földmozgásokra és földrengésekre is sor fog kerülni, a Nibiru és társbolygói hatalmas gravitációs hatása miatt...

Amikor a Föld megáll – mert a Föld forgása előbb lelassul, majd megáll és utána az ellenkező (!) irányba fog forogni, ez van a finoman kifejezett „pólusváltás” szavak mögött,- lesz a leghatalmasabb kétségbeesés és pusztulás, őrjítő pánik!

Kolumbusznak volt egy térképe, onnan vette az ötletet, a bizonyosságot: tőle nyugatra akart a mesés Indiába eljutni, csakhogy a térkép nagyon régi volt és hősünk már más korban élt. (Piri Reis török admirális ominózus térképe is hasonló volt, amelyen az Antartktiszt még jég nélkül (!) ábrázolták, az eredeti szárazföldi partvonalával egyetemben) Kolumbusz tehát elindult az aranyért a mesés Indiába – nyugatnak! Amerikát természetesen nem fedezte fel, hanem a Karibi-szigeteket. Persze az emberek nem gondolkoznak. Arra ott van a tévé és a rádió, ha elég sokat halljuk a hülyeséget, már mindent elhiszünk. A Nagy Októberi Forradalmat novemberben, ráadásul hetedikén – ennyit a kollektív észről!

 

Visszatérve a szépen megtervezett pusztulásunkhoz: a java csak most jön! Nem lesznek készleteink, élelmiszerünk, ivóvizünk és nem lesznek fegyvereink sem – nekünk biztosan nem, nem úgy, mint a KravMagával trenírozott szegény üldözött népségnek –, amikkel a megvadult embercsordákkal szemben védekezhetnénk. Ugye van egy felszaporított réteg hazánkban, amelyik jelenleg is törvényen kívül öldöshet minket büntetlenül, mert hagyjuk – vajon miért?!

 

Összegezve sokrétű problémáinkat és az idő rövidségét 2012-ig, igencsak el kellene most már a cselekvés.

Az eltitkolt földi történelem azt mutatta, hogy a felkészülésnek van értelme – a túlélők is ebből a táborból fognak kikerülni. Nem először történik ez és nem is utoljára. Találtak 1,5-2 millió éves olyan emberi csontvázakat is, amelyek semmiben nem különböztek a ma emberétől, meg  még ráadásul cipőnyomokat is a dinoszaurusz lenyomatokkal együtt!

Gondoljunk abba bele, hogy hány nemzedék lett előttünk űrjáró nemzet és egyiküknek sem volt szüksége autókra és autóutakra, mivel a közkinccsé tett tiszta energiát használták fel és nem lakóbolygójukat tették tönkre a személyes kapzsiságból és haszonlesésből... Nyilvánvalóan ők valóban fejlett emberek voltak, annak minden vonatkozásában.  Ők, miután kijárták a földi iskolát, a megszerzett tapasztalatok felhasználásával alkalmasak, vagy inkább méltók lettek az űrutazásra és más bolygók benépesítésére. Ezekre bizonyítékok vannak...

Más alapokon álltak, mert mások voltak a tanáraik is!  Hazaszeretők és nem hazaárulók.

Nem egy nagy képességű és utolérhetetlen tudású népcsoport tűnt így el a történelemből, szinte nyomtalanul, hiszen feléjük a világűr kitárta kapuit...

 

Tehát ha csak ezt az időt elosztjuk 3660 évvel, jó pár találkozás kijönne belőle. Láthatjuk, hogy az emberiség ezalatt a „nagytakarítás alatt” nem pusztult ki, hanem rendszeresen túlélte a megpróbáltatásokat. A mostani azonban még egy nagy 26500 éves világciklussal is egybeesik, ami történetesen azt jelenti, hogy Naprendszerünk és benne mi, egy hatalmas körutazást tettünk a Tejútrendszer (Hadak Útja) középpontjából, tengelyéből ki és oda vissza. Ez ugyan felerősíti a változásokat, de ilyen is volt már nemegyszer.

 

A zsidómegszállta nyugat a torz szellemiségén keresztül, torz embereket és társadalmakat, és úgyszintén torz jövőtlenséget termel ki magából.

(Európát legyőzni sohasem tudták, de Amerikába-Kanadába, már korán berágták magukat)

Az emberiség útját mindig is a szellemiség határozta meg, de ekkora fertőben, - köszönhetően az elektronikus hír-és életforma züllesztésnek,- még szinte soha nem volt.

Az Arany, az Ezüst és a Bronzkorszak után, a mostani legrövidebb és legszégyenteljesebb Vaskorszakban, a zsidóság is kapott egy lehetőséget, hogy bizonyíthasson, milyen világot képzel el magának.

Hát megmutatta, olyat amilyent a saját maga képére formálhat: hazugot, gátlástalant, békétlent, terrorisztikusat, hivalkodóan igazságtalant és valójában életképtelent....

 

Szüksége van gazdanépekre és jól szervezett társadalmakra, civilizációkra, hogy örökké éhes és kapzsi, hatalomvágyó fogait belevághassa, amelyet ezáltal elsorvaszt, gyengít és felél, míg ő teremtő- és alkotóképességgel nem rendelkezik, csak dolgoztat, építtet, fel-és elhasznál!

Ezt a biológiában élősködő parazitizmusnak nevezik.....

Ez betegség, amely ragályos, virulens, vagyis fertőz és terjed!

Ahogyan ő erősödik, eközben hízik és szaporodik, úgy hozza egyre közelebb és közelebb önön pusztulásának végóráját, jelen esetünkben a nem távoli jövőben.

A parazita jellemző tulajdonsága, hogy minden életjelenségével fertőz, felfogásával, életmódjával, szaporodás-keveredésével, még a puszta érintésével, talán még a látványával is!

 

Azonban nem tudja elég mélyen a Föld testébe rágni magát ahhoz, hogy túlélje azt ami most következik, ténylegesen a Föld és az emberiség igaz magvának azt a szándékát, hogy megszabaduljon tőle, kerül, amibe kerül alapon!

Ezért nem beszél a zsidóvilág és nyugati (zsidó)média komolyan és hitelt érdemlően 2012-ről, mert a félrevezető és nevetségesen lejárató filmjein keresztül, -jól felfogott önös érdekből,- tudja, hogy elérkezett a végórája!

Még reménykedik, még alattomosan sunyiskodik, és kombinál, próbálja lekezelni ellenfelét, hogy önhitt beképzeltségében és hatalmának tudatában átmenekítse létét, pedig tudhatná, hogy most saját sorsával fog szembekerülni!

Ez a sors, ez a végzett már rég elrendeltetett, törvényszerűen buknia kell, mint életre alkalmatlannak, mert sem Földnek, sem az emberiségnek, és még kevésbé a Földet és annak élővilágát óvó Teremtőjének nincs rá szüksége, pedig időben figyelmeztették! (NIMRÓD)

 

Az emberiség és a föld élővilága, tengerei, folyói, tavai, erdői és hegyei, megszabadulva a pusztító és romboló, a mindenben csak a hasznot látó élősködőitől, hatalmas, ugrásszerű változásokon fognak keresztülmenni, mert az eddig eltitkolt és elrejtett világraszóló felfedezéseken és találmányokon keresztül, az implózió (fényes-kék) energiatengerében fognak fürdeni!

 

Egész könyvtárakat lehetne megtölteni a zsidóbűnökkel és gazságokkal, ( háború és történelemhamisítási, kollektív népirtási és nemzetgyalázási esetekkel,) amelyekkel akadályozni és ellehetetleníteni próbálták azokat, akik közkinccsé akarták tenni ezeket, és pusztán csak azért lettek feledésre és pusztulásra ítélve, mert így a zsidók nem tarthatták volna energiafüggőségben az emberiséget, mint hatalmuk és létük ránk erőltetett formáját!

 

 

A zsidó gyűlöli a körülötte lévő világot, mindent írt, pusztít, fertőtlenít és kiporszívóz, mesterségessé tesz, mert ahogyan ő sem, úgy a környezete sem lehet természetes és beilleszkedően harmonikus!

Tehát ha a hatalmában áll, mindent megváltoztat és felborít, fajidegen, és nem őshonos növényekkel és állatokkal népesíti azt be, amíg a környezete illatát is meg nem változtatja, csakhogy ebben megtalálja lételeme igazolását, természetellenes lényének visszatükröződését.

 

Figyeljük meg, hogy ezek a megfigyelések és külső személyiségjegyek mennyire igazak rájuk, és az általuk működtetni akart, de lassan a pusztulásba sodort világunkon keresztül, a mindennapi életünkre.

A szándékosan be-és kitenyésztett négerekkel és cigányokkal, ázsiaiakkal, az eltérő viselkedés és intelligencia miatti feszültségekkel és annak az együttélési normákkal (értékrendekkel) kevertetett eltérő volta miatt, életvitelünk megosztottá és problémákkal telivé vált, azért, hogy ezekkel foglalkozzunk és ne az igazi lényeggel, vagyis az ő parazitizmusukkal!

Ez nem más, mint az egyre kiszolgáltatottabbá váló pénzrabszolga helyzetünk, amelyben a „kiválogatott” mint hasznot hajtó barmot tart minket, és ha már nem tudunk dolgozni, hasznot hajtani a részére, akkor még a halálunkon is keressen, amit természetesen minden lehetséges módon és „gyógyszerrel”, „védőoltással” siettetni akar...

Ennek tudatában elképzelhető, hogy mennyire kíván minket bármire is figyelmeztetni!

 

Ne felejtsük sohasem:

„Amit tagadnak, az van, amitől félnek, attól valójában nem, a terrorista az a szabadságharcos, az általuk nyújtott segítség az kihasználás, a demokrácia, amellyel áltatják az embereket állami terror, a gyógyszer amit adnak, az pedig a méreg!”

 

„A zsidó az mindig hazudott, hazudik és hazudni is fog! Minél nagyobb a tét, annál nagyobbat, és minél inkább érintve van benne, annál gátlástalanabbat!

Még a csillagot (Vörös Napot)  is az égről!”

 

Sokféle módon cselekedhetnénk, de ameddig a köztudatba nem szivárog be, illetve azt kellő mélységében és komolyságában felfogni nem tudjuk, hatékonyan cselekedni nem leszünk képesek, e nélkül pedig összehangolt munkára, felkészülésre nem is gondolhatunk. Legyengített és demoralizált nemzetállamunk, az állandóan bűntudattal és judeó-kereszténységgel (meghamisított) súlyosbított hitünk, nem fog kellő támaszt adni a nehézségekkel szemben.

Hanem azt a legrosszabb módon túlreagálva elbújunk annak megértésétől, illetve mint a struccpolitikában, az információk semmibevételével és a nehézségek miatt az utolsó pillanatig fenntartjuk azt a jelenlegi kényelmes állapotot, hogy valójában semmit nem hiszünk el, amit a tévé be nem mond – és a tévé ezt soha nem fogja bemondani,- nekünk kell erről egyenként meggyőződnünk, fáradságot nem kímélve.

Sokan, akik könnyelműen legyintenek, hogy legfeljebb meghalnak, azok lesznek majd a leghangosabban jajveszékelők, pedig most még a fáradságot sem veszik arra, hogy saját érdekükben utánanézzenek az eltitkolt és immár sok helyen nem hivatalosan dokumentált várható katasztrófának.

 

Epilógus

 

 

A tiltott jövő mindenképpen bekövetkezik! 

Ezért semmiképpen ne üljünk ölbe tett kézzel, hanem tekintetünket a földről felemelve rendíthetetlen hittel, és nem habozva, nem állandóan mérlegelve azt, hogy életünket féltve hogyan bújjunk ki a felelősség alól, hanem bátran harcoljunk szabadságunkért és magyarságunkért!

 

Ebben az esetben akár csoda is történhet velünk!

Csoda, mert bátran a halált és a harcot keresve a szabadságot és reményt, az életet kapjuk meg egy új boldog jövőre, egy új kezdetre!

A Tiltott Jövőnk azért tiltott, mert abban már helyük nem lehet, és ha nekik nem, akkor nekünk se legyen!

A hitványak, hitetlenek, a bűnösök és az életre alkalmatlanok e bolygóközi változást nem élhetik túl...

A kérdés csupán az, hogy hagyjuk-e magunkat, hogy velük pusztuljunk

 

 „A tudás hatalom, a megértés bölcsesség!”

 

Ez a háború személyes és névre szóló, azonban mindenki magában hordozza bukását vagy győzelmét, ezért most már nem mondhatja azt, hogy őt senki sem figyelmeztette!

A figyelmeztetés olyan, mint a mag: csak akkor ér valamit, ha táptalajra esve ott gyökeret ereszt, és nem meddő, életre alkalmatlan, punnyadt és terméketlen parlagra...

(„A hitvány emberanyagot nehéz harcba vinni”...olvastam egyszer egy katonai folyóiratban.

Csak nem ezért kevertetnek minket minden jöttmenttel, katonanemzet létünkre?!)

 

„Harcolj, hogy élhess!”

„Merj magyarnak lenni!”

MOST!

 

(Forrás: MNE)


Bajtársi üdvözlettel: Gyula

2010.május 29.

 
Terembura:
 
Térképek:
 
A magyar nyelv:
 
Kutatások
 
Rovásírás
 
Magyar gyüjtőlapok
 
Tamana
 
ARVISURA
 
Magyar népmesék
 
Régi történetek:
 
Teremtéstörténet
 
Tudástár
 
Badiny Jós Ferenc
 
Szent Korona
 
Őskereszténység
 
AJÁNLOTT IRODALOM
 
Versek
 
Ezoterika
 
Új tud. felfedezések
 
Evolúció
 
Szótár
 
Matematika
 
Egészségünkért
 
Kiszely István
 
A turáni népek
 
Számláló
 
Freestat
freestat.hu
 
Magyar Tudástár Logo
 
Stat
 
Többnejűség
 
Mátra Televízió
 
Elektronikus könyvtár
 
Időkép
Felhőkép
 
Magyar viseletkészítés
 

Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK    *****    VANESSA HUDGENS - A LEGNAPRAKÉSZEBB MAGYAR RAJONGÓI OLDALAD A TEHETSÉGES ÉNEKES-SZÍNÉSZNÕRÕL - VANESSA HUDGENS    *****    Ipari elektronkia szerviz, villamos kéziszerszám javitás, érintésvédelmi felülvizsgálat. elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hõs lovag. - FRPG